Accesibility Hackathon

Citește Regulament concurs

I. Organizator

1.1. „Coding Marathon - Powered by Kaufland” este o competiție organizată în cadrul evenimentului „ACCES, Social Hackathon 2021” Catalyst Solutions SRL, cu sediul în Strada Pitar Moș, Sector 1, București, cod fiscal: RO17304500, Registrul Comerțului sub nr. J40 / 4003/2005 cu sprijinul KauflandRomânia SCS, o companie românească cu sediul în București, str. Barbu Văcărescu nr. 120-144, Sector 2.

1.2. Scopul concursului este de a sprijini integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități. Prin sprijinul unei comunități puternice, precum comunitatea IT din România și implicând participanții la evenimentul „ACCES, Social Hackathon” în activități laborioase de tehnologie și scriere cod, cu scopul de a genera aplicații și platforme care vor ajuta persoanele cu dizabilități să se integreze în piața muncii.

1.3. Conceptul și formatul „Coding Marathon - Powered by Kaufland”, incluzând software, fișiere, reguli, documentație, descoperiri, idei, invenții (brevetabile sau reduse la practică), îmbunătățiri, procese, dezvoltări, materiale și date pe care participanții le dezvoltă, realizează, concep și toate drepturile de proprietate intelectuală adiacente vor fi deținute în continuare de către participanți, sub rezerva dispozițiilor din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Kaufland România, susținător al competiției, are dreptul să folosească gratuit ideea, proiectul, aplicația indiferent de stadiul de dezvoltare în care proiectul se află, după terminarea competiției pentru o perioadă nedeterminată de timp.

II. Programul Competiției și Locația

2.1. Competiția se desfășoară online, vizând comunitatea națională IT&C din România.

2.2. Programarea etapelor

No. Etape Dată începere Dată închidere Locație
1 Înregistrarea aplicațiilor 15 martie, 2021 14 Aprilie, 2021 România
2 Închiderea aplicațiilor 14 Aprilie, 2021 14 Aprilie, 2021 România
3 Start Hackathon 16 Aprilie, 2021 13 Mai, 2021 România
4 Mentorat 16 Aprilie, 2021 13 Mai, 2021 România
5 Încărcarea aplicațiilor/codul 13 Mai, 2021 13 Mai, 2021 România
6 Prezentarea aplicațiilor și anunțarea câștigătorilor 14 Mai, 2021 14 Mai, 2021 România
7 Setarea următorilor pași 20 Mai, 2021 - România

III. Condiții Generale

3.1. Deciziile organizatorilor și ale juraților sunt definitive și obligatorii în toate aspectele legate de acest concurs, inclusiv interpretarea și aplicarea acestor reguli (fără prejudiciu oricărei cereri care ar putea formulată în fața Curții). Potențialii câștigători pot fi contactați de organizator prin e-mail. Organizatorul își rezervă dreptul, la propria sa discreție, de a descalifica orice persoană care a manipulat în vreun fel procesul de înscriere sau materialele de înscriere sau care interferează cu administrarea corectă a competiției sau care încalcă aceste reguli și anulează toate înregistrările și / sau voturile asociate.

3.2. Prin participarea la concurs și în măsura permisă de lege, persoanele acordă organizatorului și afiliaților lor, licențiatilor, partenerilor promoționali, dezvoltatorilor, reprezentanților legali, cesionatorilor, agenților și licențiatilor din momentul depunerii participării lor, o redevență internațională - licență gratuită, neexclusivă, sub-licențiată, necondiționată și transferabilă pentru a utiliza, reproduce, adapta, modifica, publica, distribui, transmite, efectua public, difuza, crea o operă derivată și afișa public (fără limitare a timpului sau a numărului de ori utilizat), cererea depusă, numele și declarațiile fără o altă revizuire, notificare, aprobare, examinare sau compensare către individ sau orice terță parte în legătură cu (I) evaluarea organizatorilor și a juraților a cererii depuse în scopul concursului și (II) publicității și promovării prin comunicare către public sau alte grupuri, inclusiv, dar fără a se limita la, dreptul de a face capturi de ecran, animații și clipuri foto disponibile în scopuri promoționale.

3.3. Prin participarea la concurs, participantul este de acord să respecte prezentele reguli de concurență și Politica de confidențialitate. Prin participarea la concurs, participantul declară și garantează că a obținut toate drepturile, licențele și permisiunile în scris de la orice persoană care ar fi putut ajuta sau a participat la crearea cererii depuse; și că participarea individuală la concurs este conformă cu aceste reguli, nu include muzică, mărci comerciale, sigle sau orice material protejat prin drepturi de autor care nu sunt deținute de participant (aceasta include lucruri precum nume de companii, muzică, fotografii, opere de artă, televiziune, filme, sau alte mass-media) sau încalcă în alt mod drepturile oricărei terțe părți sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală; nu este supus niciunui acord (acordurilor) terților și nu sunt necesare consimțământuri și / sau licențe terțe în legătură cu acesta și că organizatorul nu va fi obligat să plătească sau să suporte nicio sumă către nicio persoană sau entitate, inclusiv fără limitare, orice societăți de colectare a drepturilor de autor sau deținători de drepturi de autor, drepturi învecinate sau drepturi morale sau persoane care le reprezintă, precum și orice persoană care acționează în numele lor ca urmare a utilizării sau exploatării ideii, a materialelor de intrare sau a drepturilor din acestea.

3.4. Prin participarea la competiție, individul declară și garantează că participarea la competiție sau la orice eveniment legat de competiție nu va conține conținut care promovează violența sau dăunează altei ființe vii sau orice alt conținut ofensator, obscen sau inadecvat; nu va include amenințări de niciun fel sau declarații care intimidează, hărțuiesc sau agresează pe cineva; nu va încălca nicio lege locală, de stat, națională sau internațională; și nu va posta niciun conținut care să încurajeze sau să ofere instrucțiuni pentru o infracțiune.

3.5. „Accessibility Hackathon” este deschis persoanelor care au în componența echipei cel puțin un membru cu vârsta de peste 18 ani la momentul înscrierii. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica eligibilitatea individului de a participa la competiție prin validarea cărților de identitate ale participanților, dacă există orice suspiciune. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice persoană, despre care consideră că, la propria sa discreție, a încălcat spiritul competiției sau a încălcat oricare dintre aceste reguli de concurs în orice moment al competiției.

3.6. În cazul unor discrepanțe între datele furnizate organizatorului (de către oricare dintre membrii echipei participante) și realitate, participarea respectivă a echipei este invalidată fără a fi nevoie de alte formalități.

3.7. Organizatorul nu este obligat să comunice cu privire la solicitările participanților care nu au câștigat.

3.8. Kaufland România acționează ca singurul partener comercial al acestui proiect, totul fiind procesat și implementat de agenții terțe.

3.9. Sigla Kaufland România va apărea pe o singură pagină web oficială, subdomeniul creat pentru proiect sub domeniul www.devtalks.ro și va fi singurul webisite oficial disponibil pentru a promova și împărtăși informații despre proiect.

3.10. „Accessibility Hackathon” este dedicat oferirii unei experiențe dedicată tuturor persoanelor interesate de acest eveniment, indiferent de sex, identitatea și exprimarea de gen, vârstă, orientare sexuală, dizabilitate, aspect fizic, dimensiunea corpului, rasă, etnie, naționalitate, regilie, prezență anterioară la alte concursuri sau experiența din domeniu (sau lipsa oricăreia dintre cele menționate anterior). Nu este tolerată hărțuirea participanților sub nicio formă. Limbajul și imaginile sexuale nu sunt adecvate și acceptate. Participanții concursului care încalcă aceste reguli pot fi sancționați sau excluși din competiție de către Organizator.

IV. Termeni de Înscriere

4.1. Acesta este un concurs pe echipe, astfel încât participarea este condiționată de existența unei echipe formate din 3 până la 6 persoane. Membrii echipei își vor folosi propriile laptopuri pentru a rezolva provocările.

4.2. Participanții se pot înscrie la concurs cât timp este validă etapa „Trimiteți aplicațiile”.

4.3. Participanții trebuie să completeze toate secțiunile șablonului de pe site-ul competiției

 • Pentru echipele care se înregistrează:
  • Numele echipei;
  • Adresa de e-mail;
  • Număr de telefon;
  • Tehnologie;
 • Pentru membrii echipei:
  • Numele și prenumele;
  • Tehnologie;
  • Experiență în domeniul tehnologiei (ani);
  • Adresa de e-mail;
  • Compania*;
  • Aria profesională*.

4.4. Limba competiției este română. Toate depunerile, detaliile temelor, concursul de codare, evaluarea vor fi în limba română.

4.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a examina aplicațiile primite și va anunța echipele selectate pentru a intra în competiția efectivă. Evaluarea înregistrărilor se va concentra pe cel puțin următoarele criterii:

 • numărul membrilor echipei;
 • nivelul de experiență al echipei;
 • diversitatea tehnologică în cadrul echipei.

V. Mecanismul Concursului de Codare

5.1. Echipele selectate vor fi anunțate prin e-mail nu mai târziu de 14 aprilie, cu privire la acceptarea lor în concurs, precum și cu privire la detaliile provocărilor concursului.

5.2. Concursul se va concentra pe provocarea de a dezvolta un instrument care să ajute persoanele cu dizabilități la o integrare mai bună la locul de muncă. Sunt acceptate fie aplicații care să ii ajute pe cei cu dizabilități în procesul de aplicare pentru un job potrivit abilităților lor (parcurgerea etapelor necesare pentru a aplica într-o modalitate cât mai simplă), în cel de angajare propriu-zisă (pregătirea documentelor necesare, completarea documentelor pentru medicina muncii, semnarea contractului), cât și în cel de integrare la noul loc de muncă (eficientizarea comunicării între personaele cu dizabilități și noii colegi cu ajutorul resurselor tehnologice).

5.3. În timpul etapei de construire a conceptului, echipele vor crea strategia, planurile și codul sursă al aplicației digitale necesare pentru rezolvarea provocării selectate. Codul va fi actualizat, în mai multe etape menționate de către organizator la începerea competițitie, într-o platformă dedicată indicată de organizator, iar varianta finală a codului până pe 13 mai 2021, ora 23:59.

5.4. În perioada 4 și 5 mai 2021, jurații vor face evaluarea finală pentru conceptele primite de la echipele selectate și își vor pregăti feedback-ul.

5.5. Pe 14 mai 2021, echipele vor prezenta aplicațiile dezvoltate în cadrul „Accessilibity Hackathon”
Prezentarea nu va dura mai mult de 5 minute, urmată de întrebări timp de 3 minute.

5.6. În timpul etapei Coding Marathon, echipele vor finaliza aplicația digitală concepută, prin implementarea în codul inițial, a feedback-urilor finale primite de la jurați, pentru a rezolva provocarea selectată. Echipele nu pot căuta sugestii și / sau să solicite oportunități în timpul concursului. Totuși, aceștia pot trimite întrebări despre procedură și / sau clarificări Organizatorului, care se va asigura că toate echipele primesc aceleași informații pe care le consideră necesare. Codul final va fi actualizat într-o platformă dedicată indicată de organizator, până pe 13 mai 2020, ora 23:59. Organizatorul va asigura în această etapă Mentorat de la profesioniști seniori. În această etapă, fiecare dintre participanții la concurs își poate promova public proiectul și poate obține voturi populare, cu o valoare de 15% din scorul final.

5.7. Pe 14 mai 2020, echipele vor prezenta soluția propusă pentru a rezolva provocarea. Echipa trebuie să prezinte aplicația printr-o prezentare de tip PowerPoint și să facă o demonstrație live a acesteia. După prezentarea finală, juriul va evalua cererile și va delibera și va selecta câștigătorii.

VI. Jurizarea, Punctarea și Determinarea Câștigătorilor:

6.1 Jurizarea:

6.1.1 Juriul va fi compus dintr-un grup de membri aleși dintre cei mai de încredere profesioniști ai organizatorului, din toate tehnologiile, precum și oameni de afaceri, membri ai echipelor de livrare, precum și vizitatori, manageri sau alți parteneri de afaceri ai Organizatorului.

6.1.2. Jurații vor evalua soluțiile prezentate pe baza următoarelor criterii de evaluare:

 • Inovație și originalitate (10%);
 • Rezolvarea provocării și funcționalității (65%);
 • Tehnologia utilizată, experiența utilizatorului, design, claritatea conținutului (15%);
 • Abilități de prezentare (10%).

Criteriul Rezolvarea provocării și funcționalității (65%) se concentrează pe 45% funcționalitate, însă și un procent de 20% este alocat calității codului.

6.1.3. Jurații pot decide, la propria lor discreție, să descalifice participanții care nu respectă regulile de concurs. Jurații vor stabili modul și procesul prin care sunt evaluate participările eligibile, la propria lor discreție.

6.2. Punctaj:

Scorul final va fi dat de suma votului popular (15%) și a votului juraților (85%).

6.3. Determinarea câștigătorilor:

6.3.1. Va fi selectată o singură echipă câștigătoare, formată din 3-6 membri, care va beneficia de marele premiu în valoare de 16.000$.

6.3.2. În caz de egalitate, fiecare membru al comisiei de jurizare va clasa înscrierile la egalitate, iar cea mai apreciată înregistrare pe baza agregatului juraților va fi declarată câștigătoare.

6.3.3. În cazul în care se constată că un Câștigător nu este eligibil sau nu respectă aceste reguli, întreaga echipă va fi descalificată și juriul poate alege un câștigător alternativ, la propria sa discreție, chiar dacă echipa descalificată a fost arătată sau anunțată public. Deciziile juriului sunt definitive și obligatorii în toate aspectele legate de concurs (fără prejudiciu oricărei cereri care ar putea formulată în fața Curții).

VII. Detalii despre Premiu

7.1. Premii (5):
Echipa Câștigătoare va primi premiul în valoare totală de 16.000 USD.
Premiul nu este transferabil către alte persoane în afara membrilor echipei. Fără înlocuiri de câștigător. Premiile pot fi modificate fără notificare prealabilă în orice moment.

7.2. Premiul se va împărți egal între membrii echipei Câștigătoare.

7.3. Impozite: Primirea de premii pentru potențialii câștigători este supusă cerinței exprese ca aceștia să trimită organizatorului toată documentația solicitată, pentru a-i permite să respecte toate legislațiile aplicabile. Acest lucru va necesita furnizarea unei copii a cărții de identitate organizatorului în scopul raportării fiscale. Toate premiile vor fi nete de orice taxe pe care organizatorul este obligat prin lege să le rețină. Echipa potential câștigătoare este responsabilă de asigurarea conformității cu toate legile fiscale aplicabile și cerințele de depunere. În cazul în care un potențial câștigător nu furnizează o astfel de documentație sau nu respectă aceste legi, premiul poate fi pierdut.

VIII. Publicarea Regulamentului de Concurs

8.1. Regulile competiției sunt disponibile, gratuit, pe pagina concursului de pe site-ul kaufland.devtalks.ro. Participanții nu vor fi obligați să plătească sume către organizator în legătură cu concursul sau să suporte alte costuri decât cele care le permit să participe la concurs.

8.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, fără a solicita acordul participanților și fără niciun drept de compensare pentru aceștia, oricare dintre prezentele reguli de concurs, cum ar fi, dar fără a se limita la, locația concursului, condițiile de participare la concurs, data de începere și de încheiere a concursului (inclusiv suspendarea sau încetarea concursului), mecanismul, premiile etc.

IX. Limitări de Răspundere

9.1. Cu excepția cazului în care este interzis prin lege, organizatorul și afiliații acestora, licențiații, partenerii promoționali, dezvoltatorii, reprezentanții legali, cesionarii, agenții și licențiații nu sunt responsabili pentru orice introducere incorectă sau inexactă a informațiilor, erori umane, defecțiuni tehnice, pierderea / întârzierea transmiterii datelor, omiterea, întreruperea, ștergerea, defectarea, defectarea liniei oricărui telefon, computer sau altă rețea, echipament de calculator, software sau orice combinație a acestora, pentru incapacitatea de a încărca sau descărca orice material legat de concurență sau pentru întârziere, pierdere, deteriorare, direcționare greșită , înregistrări întârziate, distorsionate, incorecte, inexacte, furate, deteriorate sau incomplete.

X. Idei Similare

10.1 Participanții înțeleg și recunosc că: (I) Organizatorul are acces la idei, povești, desene, filme, benzi, videoclipuri și alte materiale, iar acele idei noi îi sunt prezentate în mod constant sau sunt dezvoltate de proprii angajați; (II) multe idei sau povești pot fi competitive, similare sau identice cu conținutul din cererea depusă de participant și / sau unul de celălalt în temă, idee, topic, format sau alte aspecte; (III) Participantul nu are dreptul la nicio compensație ca urmare a utilizării de către Organizator a unor astfel de materiale similare sau identice care au provenit sau pot proveni din alte surse.

XI. Date personale

11.1. Următoarele informații personale vor fi colectate de către organizator în cadrul acestei competiții: nume, prenume, adresă de e-mail, nivelul experienței, tehnologie de codare.

11.2. Câștigătorii concursului vor furniza informații personale suplimentare, în scopuri fiscale și de declarații.

11.3. Informațiile colectate vor fi utilizate exclusiv în scopul administrării concursului și verificării unei identități individuale. Este obligația fiecărui participant să furnizeze organizatorului informații corecte și actualizate. Intrările și aplicația creată nu pot fi luate în considerare dacă sunt furnizate informații inexacte sau incomplete.

11.3. Informațiile personale ale solicitantului vor fi tratate în conformitate cu politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal a Organizatorului.

11.4. În cazul în care o persoană dorește să se retragă din concurs sau să renunțe la schimbul de informații personale, poate trimite o cerere gratuită la contact@devtalks.ro.

11.5 Datele cu caracter personal intră sub responsabilitatatea Catalyst Solutions și sunt accesate și prelucrate doar de către aceștia. Kaufland România, sponsorul oficial al ,,Accessibility Hackathon” nu are dreptul de a accesa, verifica sau folosi datele personale ale ale participanților.

XII. Litigii

12.1. Orice litigii care decurg din aceste reguli de concurență vor fi soluționate pe cale amiabilă. În caz contrar, acestea vor fi soluționate de instanțele competente de la sediul organizatorului.

12.2 Catalyst Solutions, în calitate de organizator este singurul răzpunzător și responsabil șă răpundă solicitărilor/ contestațiilor primite cu privire la prezentul concurs chiar și în cazul în care unul dintre participanți transmite o astfel de sesizare/ contestație către Kaufland.

XIII. Eligibilitate

13.1. Participanți din toate mediile, genurile și zonele geografice sunt bineveniți.

13.2. Membrii din echipa de organizare și afiliații acestora, licențiații, partenerii promoționali, dezvoltatorii, reprezentanții legali, cesionarii, agenții și licențiații nu sunt eligibili să participe la concurs. Cu toate acestea, ei pot ajuta echipele sau mentorii în timpul etapei de condare/dezvoltare.

13.2. Nu există restricții de țară, dar participanții trebuie să fie eligili pentru a primi premiul (în cazul ăn care câștigă) și este responsabilitatea acestora de a plăti taxele suplimentare.

XIV. Drepturile de autor și dezvoltarea proiectului.

14.1. Nicio linie de cod scrisă înainte de data de și ora începerii evenimentului nu este acceptată. Orice echipă care încalcă această regulă va fi descalificată automat.

14.2. Codul sursă va fi partajat numai pentru a verifica originalitatea și pentru a nu fi copiat sau dezvoltat înainte de competiție.

14.3. Orice instrumente de dezvoltare software, IDE și / sau limbaj de programare pot fi utilizate în cadrul evenimentului.

14.4. Fiecare echipă participantă este responsabilă de propriul proiect, organizatorii și mentorii având rol doar de a sprijini echipele, fără să poată prelua orice drept al echipelor asupra proiectului.

14.5. O echipă nu poate coda aplicații care încalcă codul de conduită. De exemplu, ideile insensibile rasial vor fi descalificate automat.

14.6. Echipa care dezvoltă orice idee, proiect, aplicație etc. la ,,Accessibility Hackathon” are drepturi de autor asupra a ceea ce creează. Kaufland România, sponsorul oficial al competiției, are dreptul să folosească gratuit ideea, proiectul, aplicația indiferent de stadiul de dezvoltare în care proiectul se află, dupa terminarea competiției pentru o perioadă nedeterminată de timp.